Със заповед № БНБ-102544/10.11.2020 г. на подуправителя на Българска народна банка (БНБ), ръководещ „Банков надзор“, с която „КРЕДИТ МЕНИДЖЪР“ ЕООД, ЕИК 206259047, е вписано в Регистъра на кредитните посредници по чл. 51, ал. 1, ЗКНИП, с регистрационен № BCI000064 с Управител Пламен Сапаевски.