Годишен коктейл АКПБ

На 29 февруари 2024 г. се състоя шестият пореден Годишен коктейл на Асоциация на кредитните посредници в България в елегантния Grand Hotel Sofia. На събитието присъстваха членове на организацията и представители на водещи банкови институции. Програмата включваше представяне на резултатите за 2023 г. и тенденциите за 2024 г., новите членове на сдружението, благотворителни каузи и…