Ако сте малък или среден бизнес и имате нужда от всеобхватен анализ на наличните възможности за финансиране, обърнете се кък нас. „Кредит Мениджър“ ще Ви информира за богатата гама от продукти с цел предоставяне на оборотни средства или инвестиционно кредитиране. Ще получите професионален съвет и съдействие при изграждането на фирмения си профил. Нека банките се конкурират за Вашия бизнес.