Ипотечни кредити

Анализът ни показва, че преобладаващите сделки за жилища в България през 2020 се осъществяват с помощта именно на ипотечни кредити. Тези продукти се отличават с дълъг срок на погасяване (до 35г) и ниски годишни лихви. Поради тези си характеристики, те бързо набират популярност в България и се считат привлекателен инструмент за придобиване на избраното жилище. Тяхната комплексност и рискове обаче често биват подценявани. А предлагането е богато и разнообразно.

От нашата практика знаем, че изборът за покупка на дом често е свързан с емоционален елемент, но той не бива да влияе на пресметливото и аналитично финансово решение. Тук на помощ идва нашата експертиза.