През процеса си на узряване в кредитния пазар все по-често място намира и така нареченото  рефинансиране.  Дали в рамките на същата инситуция или в нова, то представлява замяна на стария Ви кредит с нов. Рефинансирането е комплексен процес, носещ в себе си потенциал за разнообразни варианти. А високата динамика на междубанковата конкуренция е двигател на нестихващо предлагане на нови кредитни продукти. Задълбоченото познание на финансовото Ви състояние и нужди е задължителен реквизит за желаното оптимално решение. Условията по 30-годишния Ви ипотечен кредит може би вече са ‘демоде’. Посъветвайте се с нас ако искате:

✓ По-ниски лихви и/или вноски по текущи Ваши кредити

✓ Различен срок или обезпечение

✓ Консолидиране на задължения при по-добри условия

Пишем Рефинансиране, но четем Оптимизация.

Направете процеса не само ефективен, но и приятен. Кредит мениджър е до Вас.