Потребителските кредити предоставят сравнително лесен и бърз достъп до средства в по-ограничен размер. Характеризират се с по-кратък срок на погасяване (до 10г) и по-висока цена на ресурса. Техният профил цели да предложи решения на проблеми от краткосрочен до средносрочен характер – текущи нужди, ремонт, нов автомобил и други моментни липси на средства.

Предлагането е още по-масово, като тук участват и играчи от небанковия сектор. Лесно може да станете жертва на неоптимални решения или дори на спекула. Не поемайте излишни рискове. Доверете ни се.