Дългосрочното кредитиране е едно от онези решения, които оформят посоката на бъдещето ни. Ефективното управление на личните финанси изисква грижа в избора на Вашия партньор. Нашият строг профил е именно кредитният съвет.

Услугата ни е комплексна и включва следните етапи:

✓ Изграждане на индивидуален кредитен профил

✓ Проучване на кредитния пазар в страната спрямо профила

✓ Осъществяване на контакт и срещи с подходящите кредитни институции

✓ Преговори

✓ Консултация и финален съвет за продукт спрямо нуждите на клиента.

✓ Оставаме с Вас до финалното усвояване на средставата

 

Екипът ни е идентифицирал най-търсените финансови продукти на българския пазар.